شکستگی لگن

شکستگی لگن می تواند در نقاط مختلف استخوان لگن اتفاق بیفتد و پزشکان گاهی اوقات شکستگی لگن را شکستگی گردن فمور یا شکستگی گردن استخوان ران می نامند. زیرا این شکستگی لگن بسیار رایج تر است. این یک آسیب شایع در افراد مسن، به ویژه زنان، به دلیل پوکی استخوان است. این شایع ترین آسیب […]

read more »
Call Now Button