زانوی ضربدری

زانوی ضربدری (ژنووالگوم) زانوی ضربدری، نوعی ناهنجاری زانو است که زانوهای شخص را به سمت داخل می چرخاند. افرادی که زانوهای ضربدری دارند هنگام ایستادن، بین مچ پاهایشان 3 اینچ یا بیشتر فاصله به وجود می آید. این عارضه به این دلیل است که زانوهای آنها به سمت داخل خم شده است. زانوی ضربدری در […]

read more »

پای پرانتزی

پای پرانتزی پای پرانتزی در کودکان نوپا خیلی شایع است. ‌در واقع، تمام کودکان بطور طبیعی با انحراف پرانتزی پاها به دنیا می آیند که در نوزادی زیاد جلب توجه نمی کند. ولی زمانی که کودک به سن ایستادن می‌رسد و پاهایش کنار هم قرار می گیرند، فاصله ی بین زانو ها نمایان می شود. […]

read more »
Call Now Button