شکستگی استابولوم

شکستگی استابولوم مفصل لگن انتهای استخوان ران یا فمور را به کاسه استخوان لگن (استابولوم) متصل می کند. در صورتی که فردی دچار شکستگی استابولوم شود، عدم درمان شکستگی می تواند با ایجاد ناصافی در سطح مفصل به آرتروز مفصل ران منجر شود. در این صورت درمان بیمار به سختی امکان پذیر است. بنابراین در […]

read more »
Call Now Button