ناگفته‌هایی که باید از بیهوشی در جراحی تعویض مفصل بدانید!

بی‌هوشی در جراحی تعویض مفصل یکی از نگرانی‌هایی است که برای افراد قبل از انجام جراحی ایجاد می‌گردد. انتخاب نوع بیهوشی در جراحی تعویض مفصل یکی از مسائل مهم می باشد که می تواند بر دوره نقاهت تاثیر زیادی بگذارد. فاکتورهای بسیاری در انتخاب نوع بیهوشی دخیل هستند که در ادامه به آنها می پردازیم. […]

read more »
Call Now Button