دکتر منصور ابوالقاسمیان

فوق تخصص جراحی لگن و زانو از کانادا

عضو هیئت علمی دانشگاه ایران

دوره های فوق تخصصی:
فوق تخصص تعویض مفصل پیشرفته لگن و زانو از دانشگاه تورنتو کانادا

فلوشیپ فوق تخصصی جراحی هیپ و لگن از دانشگاه ایران

دوره آرتروسکوپی و جراحی نگه دارنده هیپ از دانشگاه گراتس اتریش

دوره‌های کوتاه مدت فوق تخصصی جراحی زانو و لگن در آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه و ایتالیا

Call Now Button