زانوی ضربدری

زانوی ضربدری (ژنووالگوم) زانوی ضربدری، نوعی ناهنجاری زانو است که زانوهای شخص را به سمت داخل می چرخاند. افرادی که زانوهای ضربدری دارند هنگام ایستادن، بین مچ پاهایشان 3 اینچ یا بیشتر فاصله به وجود می آید. این عارضه به این دلیل است که زانوهای آنها به سمت داخل خم شده است. زانوی ضربدری در […]

read more »
Call Now Button