فلج مغزی

فلج مغزی یا Cerebral palsy (CP) به اختلالی گفته می شود که در آن کودک قابلیت کنترل ماهیچه هایش را ندارد. این ناهنجاری می‌تواند به دلیل آسیب به قسمت های مختلف مغز ( که مسئول حرکات و هماهنگی بدن هستند) به وجود آید. ساختار نخاع و ماهیچه ها در این کودکان معمولا طبیعی می باشد. […]

read more »
Call Now Button