پارگی رباط صلیبی و درمان

درمان پارگی رباط صلیبی مراقبت های اولیه ی سریع و به موقع می تواند درد و تورم را بلافاصله پس از آسیب دیدن رباط های زانو کاهش دهد. برای کاهش درد، دستورالعمل های مراقبتی R.I.C.E را دنبال کنید: استراحت کردن (Rest): استراحت عمومی برای کمک به درمان و بهبود آسیب دیدگی پارگی رباط صلیبی بسیار […]

read more »
Call Now Button