در رفتگی مادرزادی لگن

دررفتگی مادرزادی هردو مفصل لگن در کودک ۷ ماهه که با جااندازی بسته و بدون نیاز به جراحی درمان شد

پاسخ

پنج × دو =